ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต 2559
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (7 มกราคม 2559
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ประจำปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1