ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder KM-หน่วยงาน
คำพิพากษาน่ารู้ของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
กรกำจัดน้ำเสียในบ้านเรือน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
KM-การเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
คู่มือการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ไฟล์เลื่อนระดับ ตัวใหม่
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2561. (21 สิงหาคม 2561)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
ระเบียบค่าเช่าบ้าน 2559
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
KM-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผ่นพับโรค มือเท้าปาก
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
KM-การคัดแยกขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของสตง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
วันลาของพนักงานท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1