ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder คู่มือประชาชน
การขอต่อใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
การขออนุญาดัดแปลงอาคารหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
การรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
ทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
ทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
ทะเบีนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
บำเหน็จบำนาญลูกจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศคู่มือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
คู่มือประชาชนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1