ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฯฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง (11 สิงหาคม 2559)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
ประมวลจริยธรรม (11 สิงหาคม 2559)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
ข้อบังคับข้าราชการท้องถิ่น 2559
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ข้อบังคับข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภา (11 สิงหาคม 2559)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1