ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำและตู้ควบคุมน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (สายบ้านนายลำดาว แสงสิริ ถึงบ้านนายสมชาย ชาวนา) หมู่ที่ 7 บ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบังครวญ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเลา ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert (สายห้วยไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ (
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อโพธิ์ (หลังเดิม) หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากซอยพัฒนาถึงหัวสะพานน้ำเฟี้ย) หมู่ที่ 9 (14 มิ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (07 มิถุนายน 2561
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย (18 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ไทยเจริญ (9 พฤษภาคม 2561)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ U พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาดี (04 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบ่อโพธิ์ (04 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านโคกเนินทอง (
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอ่อนศรี บุญไทย ถึงแยกทางหลวง 2048 หมู่ที่ 10 บ้านป่าปอบิด (10 มก
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (3 ตุลาคม 2560)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1