ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 2 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 4 |
เรื่อง การรับซื้อถุงพลาสติก ตามหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี ปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1