องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 2
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธิ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 4
เรื่อง การรับซื้อถุงพลาสติก ตามหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ เรื่อง การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำและตู้ควบคุมน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านใหม่อนามัย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (สายบ้านนายลำดาว แสงสิริ ถึงบ้านนายสมชาย ชาวนา) หมู่ที่ 7 บ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบังครวญ หมู่ที่ 8 บ้านป่าบง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำเลา ซอย 7 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert (สายห้วยไผ่) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ (
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่างเอกสาร online
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 15

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562