องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

folder แผนอัตรากำลังประจำปี-
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (15 พฤษภาคม 2561)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 3 (7 ตุลาคม 2559)
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 2 (18 เมษายน 2559
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปี 2558 -2560 แก้ไขฉบับที่ 1 (20 มกราคม 2559
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
แผนอัตรากำลัง 2558 - 2560 (05 พฤศจิกายน 2558)
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4