องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก /// พบเห็นการทุจริตของพนักงานงานหรือข้าราชการท้องถิ่น แจ้ง 084-8188847 /// ขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์เกิดขัดข้อง หากต้องการประสงค์จะติดต่อราชการกรุณาติดต่อ หมายเลข 089-938-8842

ผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเทียมตา พรมรักษา)
นายก อบต.บ่อโพธิ์

(นายนเรศ อ่อนอ้าย)
ปลัด อบต.บ่อโพธิ์

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13 |

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการยริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะ 18 ก.ค.61 ณ โรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามโครงการ...
 
folder สถจ-พิษณุโลก
language หนังสือราชการกรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์